Кондиционеры колонные

Mitsushito FMK60AES1-FMC60AES1
Производитель: Mitsushito
Цена: 66000 Грн.
Описание
Mitsushito FMK48AES1/FMC48ARS1
Производитель: Mitsushito
Цена: 53799 Грн.
Описание